Home » Read our latest news first! » Met-goudappel-en-datmobility-herziet-districon-de-nationale-markt-en-capaciteitsanalyse

Met Goudappel en Dat.mobility herziet Districon de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse voor Rijkswaterstaat

Afbeelding

De Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) is een vierjaarlijkse analyse van de mobiliteit (aan het einde van een kabinetsperiode), zodat een nieuw kabinet met de nieuwste mobiliteitsgegevens aan de slag kan.

 

De NMCA brengt potentiële ontwikkelingen op de lange termijn in beeld voor mobiliteitsnetwerken (wegen, vaarwegen, spoorwegen en het regionaal openbaar vervoer). De NMCA is daarmee een belangrijke mijlpaal in de signalering van knelpunten en opgaven voor de nationale mobiliteitsnetwerken. De laatste volledige NMCA was in 2017. In de periode oktober 2020 t/m april 2021 is aan de nieuwe NMCA gewerkt. Door een bredere blik op mobiliteit en bereikbaarheid, waarbij de toenemende onderlinge verwevenheid van maatschappelijke opgaven en doelstellingen in het mobiliteitsdomein worden meegewogen, is de NMCA dit jaar hernoemd tot de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 (IMA-2021)

Districon werkte samen met Dat.mobility (expert in ICT-oplossingen en data-analyses op het gebied van mobiliteit, onderdeel van Goudappel) de integrale modelberekeningen en analyses voor het goederenvervoer uit in opdracht van Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Districon heeft een belangrijke bijdrage geleverd op de volgende 2 onderwerpen:

  1. Kwalitatieve analyse van de modaliteiten zeevaart, luchtvracht en buistransport
  2. Integrale beschouwing op netwerkopgaven, robuustheid en alternatieven op het hoofdnet van rijkswegen, spoor en vaarwegen op de corridors:
    • Corridor Rotterdam – Duitsland en verder (Corridor Oost);
    • Corridor Rotterdam – België en verder (Corridor Zuid).
    • Corridor Rotterdam – Noord-Nederland en verder (Corridor Noord).
    • Corridor Rotterdam – Brabant/Limburg (Corridor Zuidoost).

De resultaten zijn op 22 April 2021 gerapporteerd in een Achtergrondrapportage Goederenvervoer Integraal, welke als bijlage is toegevoegd aan de Integrale Mobiliteitsanalyse die op 29 Juni 2021 is aangeboden aan Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Share with: