Van afstuderen op duurzame stadsdistributie naar werken bij Districon

Afbeelding

Ik, Lotte Post, heb Districon leren kennen tijdens mijn studie Econometrie in Groningen. Ik ben Districon toen verschillende keren tegengekomen, zowel tijdens gastcolleges en carrière dagen als via alumni van de studievereniging. Vanaf dat moment zag ik mijzelf wel afstuderen en/of werken bij Districon. Erg leuk dat dit ook zo heeft uitgepakt!

Na mijn bachelor Econometrie in Groningen heb ik de master Operations Research & Quantitative Logistics gevolgd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het schrijven van mijn scriptie heb ik bij Districon gedaan. Tijdens mijn afstuderen heb ik mij beziggehouden met duurzame stadsdistributie. Ik heb gekeken hoe je met een vrachtwagen en bakfietsen zo efficiënt mogelijk pakketjes bij klanten kan afleveren. Ik heb daarvoor een model gemaakt dat routes bepaalt voor de bakfietsen, waarbij de bakfietsen tussentijds opnieuw bevoorraad kunnen worden door de vrachtwagen op een parkeerplaats. Het doel van mijn onderzoek was inzicht creëren in het effect van bepaalde factoren op het model, namelijk: het aantal beschikbare parkeerplaatsen, de tijd die nodig is om een bakfiets te bevoorraden op een parkeerplaats en de capaciteit van een bakfiets. Voor kleinere datasets worden er betere resultaten verkregen als er minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn waar een bakfiets een nieuwe voorraad kan krijgen, terwijl voor grotere datasets meer parkeerplaatsen beschikbaar moeten zijn voor goede resultaten. Bij een afname in de tijd die nodig is om een bakfiets opnieuw te bevoorraden verbeteren voor alle datasets de resultaten. Ook bij een toename in de capaciteit van een bakfiets verbeteren de resultaten van alle datasets. Echter, de benutting van de capaciteit neemt af met een toename in de capaciteit. 

De stage bij Districon is echt een verrijking geweest voor het schrijven van mijn scriptie, zowel voor de inhoud van mijn scriptie als de kans om het bedrijfsleven te leren kennen. Ondanks deze gekke tijd en het vele thuiswerken heb ik veel collega’s gesproken en de kans gehad om toch met enige regelmaat een dagje op kantoor aan mijn scriptie te werken. Ik heb een leuke tijd gehad en gelukkig is het van beide kanten goed bevallen zodat ik deze leuke tijd nog even door kan zetten. Ook nu zal ik (net als iedereen) voorlopig nog veel vanuit huis moeten werken, maar ik hoop op de lange termijn ook het ‘pre-corona’ Districon te leren kennen. 
 

Afbeelding
Lotte Post
Author
Share with: